Gert-Jan

Wie is de gebruiker – Week 5

Om de gebruiker van je website goed te begrijpen, is het van belang dat er zoveel mogelijk data wordt verzameld over de gebruiker. Dat doe je om uiteindelijk in de huid van de gebruiker te kunnen kruipen. Door je in te leven en deels te denken vanuit de gebruiker krijg je uiteindelijk betere producten. Want als ik als ontwerper mij niet inleef in de gebruiker, wie zal dat dan wel doen?

Zo heb ik Ivo afgelopen week mogen helpen met het maken van persona’s. Een persona is de omschrijving van een fictief persoon. Hier geef je in het kort aan wie de persoon is en wat hij/zij voor dagelijkse bezigheden heeft. Deze helpen je om heel praktisch en vanuit de bezoeker naar een site te kijken. Voor meer informatie, zie een artikel op de Concept7 site.

Gert-Jan

Persona’s

Totaal hebben we voor 5 doelgroepen een persona gemaakt. De zogenaamde starter, de jonge stellen (25 – 35), de jonge gezinnen (35 – 50), vijftig+ en tot slot de senioren. Ivo en ik hebben allebei alle persona’s uitgewerkt. Tot slot zijn we samen gaan zitten om de persona’s te vergelijken en te leren van elkaar.

De persona’s worden natuurlijk niet op niks gebaseerd. In de eerste sessie met de meubelgigant hebben we al zoveel mogelijk informatie over deze doelgroepen verzameld. Daarnaast heeft Rick deskresearch gedaan, voornamelijk naar het gedrag van de verschillende doelgroepen. Deskresearch is simpel gezegd, analytische en objectieve informatie van het internet, bijvoorbeeld informatie van google analytics, maar ook andere websites met statistieken en informatie over de doelgroep.

Met al deze informatie bij elkaar en de gevoerde gesprekken met de klant, is het beeld van de doelgroepen zo compleet als mogelijk. Het was dan ook niet enorm lastig om mij in te leven in de doelgroepen en een goede omschrijving te geven. Ik vond het wel echt lastig om deze informatie kort en bondig op papier te zetten. Zo kwam ik erachter dat het bij een persona, na een grondige check van Ivo, een complete alinea ging over maar één aspect van deze groep. Te bedenken, dat er minimaal 10 zijn. Dat wil niet zeggen dat dat nooit voor kan komen, of kan bijdragen aan de persona, maar in dit geval kon ik de helft schrappen om dezelfde boodschap duidelijk te maken.

Al met al vond ik het erg leerzaam om mij zo te verdiepen in de gebruiker. Wanneer je op het einde een afbeelding hebt van de gebruiker, je persona klaar is en je een goed beeld hebt van je doelgroep, dan kan ik het niet helpen om een enigszins voldaan gevoel te ervaren!

De oplossingen sessie

Waar problemen zijn, zijn oplossingen nodig. Naast dat ik Ivo heb geholpen met de persona’s hebben we nog een sessie gehad met de klant waar we zoveel mogelijk ideeën hebben verzameld over wat er in het komende product moet zitten. De gekste ideeën rolden over tafel, wat goed is. Tot slot hadden we een bord waar minimaal 150 ideeën op stonden. Gelukkig zijn al die ideeën kort en bondig, de grootte van een Post-It.

Ik verwacht dat we daar volgende week keuzes in gaan maken wanneer we na gaan denken over het concept. Een interessante sessie, waar ik energie van krijg! Ik merk dat ik energie krijg van nieuwe ideeën en het kunnen spuien van ideeën in een groep.

Gesprek met school

Naast alle bezigheden voor de meubelgigant is mijn stagebegeleider van school deze week ook langs geweest. Om het kort te zeggen hebben we het eventjes gehad over mijn stageplan en wat gediscussieerd over competenties, wat waar bij hoort. Maar het gespreksonderwerp wat het meeste passeerde was “usability”. Hoe kan het ook anders wanneer je Sjef Smeets om tafel hebt, de rasechte docent die hij is! Ik vind het fijn om de bevestiging te krijgen dat ik goed op weg ben, dat geeft energie!

Tot slot

Alles met elkaar was dit voor mij een geslaagde week, alhoewel ik af en toe nog wel wat veel in mijn eigen wereld zit, heb ik het idee dat ik week na week steeds meer kan doen voor Concept7.

One thought on “Wie is de gebruiker – Week 5”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>