Zemanta Related Posts Thumbnail

Noem het: “op stoom komen.” (week 3)

Je hebt van die dagen die crap gaan en dagen die voldoen. En deze week heeft voldaan! Ik ben bij twee klanten langs geweest, heb nog een dik compliment gekregen en vet veel geleerd!

Om te beginnen zijn Ivo en ik langsgegaan bij een grote meubelzaak. We rijden voor bij een groot meubelbedrijf, alle parkeerplekken bezet, dus we kiezen ervoor om de auto precies voor de meubelgigant neer te zetten. Terwijl we naar binnen lopen worden we hartelijk onthaald door een van de verkopers, die gelijk zien aan de kist met sticky notes, stiften en tape, dat wij van Concept7 zijn.

foto 1 foto 2

Er wordt gestart met de eerste sessie, namelijk het ontdekken van de Customer Journey. De Customer Journey is in het kort, de reis die de gebruiker van de website aflegt om tot een specifiek doel te komen. Er zijn een aantal aanleidingen en een aantal doelen, deze processen worden zo compleet mogelijk in kaart gebracht met Post-it’s op een brownpaper.

photo

De sessie start met een uitleg van Ivo met wat we allemaal gaan doen tijdens de sessie. Het grote doel van deze sessie is om te achterhalen wie de gebruiker is. Ik vind het leuk om me te verdiepen in de gebruiker, om te zien hoe het bedrijf tegen hun klanten (gebruikers) aankijkt en hoe ik dat zelf doe. Ik vind het leuk om te brainstormen, het geeft op de een of andere manier energie, vooral wanneer er veel ideeën komen vanuit allerlei richtingen. Elke gebruiker legt een specifieke reis af om uiteindelijk af te rekenen, of de site te verlaten. Het inzicht in deze gebruiker is fascinerend en cruciaal. Het geeft inlevingsvermogen in het gehele proces, van concept, tot prototype, tot design, zelfs tot de uiteindelijke uitwerking.

Achteraf wordt al deze informatie digitaal gemaakt, opgeslagen en later gebruikt om bijvoorbeeld persona’s te schrijven.

Op naar de volgende klant

Ook ben ik deze week samen met Liza, naar een woningverhuurbedrijf gegaan. Dat is het bedrijf waar ik Liza heb geholpen bij het maken van de expert-review. Het was voornamelijk mooi om te zien hoe de mensen met wie wij zaten, herkenden wat wij op papier hadden gezet. Het leek allemaal zo logisch, mijn leraar Sjef Smeets zei later: “wanneer je zulke reacties krijgt, dan heb je het goed gedaan”.

Daarnaast was het enorm nuttig dat wij schetsen hadden gemaakt bij ons commentaar, die werden goed ontvangen. Mooi hoe ervaring, logica en onderbuikgevoel ervoor kunnen zorgen dat je een partij als deze al een stuk verder kan helpen. Wat is het mooi om mensen verder te helpen!

De rest van de week

Heb ik een compliment ontvangen! Een van de accountmanagers van C7 werd gebeld door de meubelzaak. En een van de punten die ter sprake kwam, was dat ze C7 een compliment gaven voor hun keuze van stagiairs, ik had goede inbreng. Dat is voor mij wel een groot compliment.

Verder heb ik structuur aangebracht aan mijn werken, zo heb ik een scrumbord gemaakt (daarover in een andere post meer). En heb ik voor mezelf een heleboel ingeroosterd in mijn agenda.

Tot slot

Al met al een geslaagde week, ik heb veel geleerd en kijk uit naar de volgende week!

5 thoughts on “Noem het: “op stoom komen.” (week 3)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>